Dzieci, uczestnicząc w zajęciach, uczą się:

 • rozpoznawać i wyrażać swoje uczucia;
 • rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny;
 • budować adekwatną samoocenę i poczucie własnej wartości;
 • nawiązywać pozytywne relacje z rówieśnikami.

Poprzez zajęcia prowadzone w atmosferze zabawy, stwarza się dzieciom możliwość:

 • rozwijania osobistej i społecznej świadomości,
 • uświadamiania sobie swojej wyjątkowości, wzajemnych różnic i podobieństw,
 • wzbogacania swoich doświadczeń i umiejętności radzenia sobie z problemami,
 • rozwijania optymalnych strategii przezwyciężania nieprzyjemnych stanów psychicznych,
 • rozwijania sztuki wyrażania siebie i komunikacji z innymi,
 • umacniania zaufania i wiary w stosunku do siebie i innych.

Cele proponowanych zajęć:

 • zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób.
 • wyciszenie dzieci – uczestników zajęć,
 • wywołanie chęci działania i podjęcie działania,
 • współdziałanie z innymi dziećmi – uczestnikami grupy,
 • przekazywanie dzieciom wartości i norm postępowania,
 • wspieranie dziecka w rozwoju i kształtowaniu jego osobowości,
 • pomoc dziecku w zrozumieniu jego własnych emocji,
 • wskazywanie skutecznych sposobów łagodzenia napięć,
 • pomoc dziecku  w zrozumieniu potrzeb i emocji innych, uczucie empatii.

'poradnia psychologiczno-pedagogiczna', 'poradnia dla dzieci', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci', 'gimnastyka korekcyjna', 'gimnastyka dla dzieci', 'rehabilitacja', 'szkoła rodzenia', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży', 'warsztaty dla rodziców', 'szkoła dla rodziców', 'mediacje', 'poradnictwo zawodowe', educo,'centrum rozwoju dziecka', 'centrum educo', 'centrum educo Tychy' , 'educo Tychy', PPP, 'PPP Tychy' Poradnia, 'Poradnia psychologiczno pedagogiczna Tychy', 'poradnia Tychy', 'poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tychy', 'poradnia dla dzieci Tychy', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Tychy', 'gimnastyka korekcyjna Tychy', 'gimnastyka dla dzieci Tychy', 'rehabilitacja Tychy', 'szkoła rodzenia Tychy', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych Tychy', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży Tychy', 'warsztaty dla rodziców Tychy', 'szkoła dla rodziców Tychy', 'mediacje Tychy', 'poradnictwo zawodowe Tychy',

Akceptujesz ciastka?

Używamy plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki, przez co nie będą zbierane żadne dane.

Akceptuję