Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny oraz komunikację małego dziecka z niepełnosprawnością. Prowadzone jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Jest to także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom – pomoc w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania i pracy z dzieckiem.


Zajęcia prowadzone w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju są bezpłatne. Organizuje się je na podstawie wniosku rodziców oraz opinii o potrzebie WWR, wydanej przez PPP.


Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzone są przez zespół specjalistów i dobierane są indywidualnie dla każdego dziecka do danego rodzaju niepełnosprawności.

W skład zespołu prowadzącego WWR mogą wchodzić:

  • psycholog,
  • pedagog ( w tym oligofrenopedagog, surdopedagog lub tyflopedagog ),
  • logopeda,
  • rehabilitant,
  • terapeuta SI.

Zespołowy model pracy z dzieckiem polega na ścisłej współpracy specjalistów przez cały czas trwania terapii oraz wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i rodzinie systematycznej i zintegrowanej pomocy.

Dzieci objęte Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju:

  • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi,
  • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie,
  • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku,
  • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze,
  • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

'poradnia psychologiczno-pedagogiczna', 'poradnia dla dzieci', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci', 'gimnastyka korekcyjna', 'gimnastyka dla dzieci', 'rehabilitacja', 'szkoła rodzenia', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży', 'warsztaty dla rodziców', 'szkoła dla rodziców', 'mediacje', 'poradnictwo zawodowe', educo,'centrum rozwoju dziecka', 'centrum educo', 'centrum educo Tychy' , 'educo Tychy', PPP, 'PPP Tychy' Poradnia, 'Poradnia psychologiczno pedagogiczna Tychy', 'poradnia Tychy', 'poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tychy', 'poradnia dla dzieci Tychy', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Tychy', 'gimnastyka korekcyjna Tychy', 'gimnastyka dla dzieci Tychy', 'rehabilitacja Tychy', 'szkoła rodzenia Tychy', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych Tychy', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży Tychy', 'warsztaty dla rodziców Tychy', 'szkoła dla rodziców Tychy', 'mediacje Tychy', 'poradnictwo zawodowe Tychy',