W ramach terapii zaburzeń integracji sensorycznej dziecko wykonuje różnorodne czynności, które stymulują jego układ nerwowy i pomagają zintegrować bodźce dochodzące do ciała, z przetwarzaniem których ma trudność.

Zajęcia odbywają się indywidualnie (1 terapeuta- 1 dziecko) i trwają 1godzinę. Spotkania, w czasie których dziecko wykonuje ćwiczenia fizyczne i manipulacyjne, mają formę zabawy. Terapia trwa średnio od kilku do kilkunastu miesięcy u dzieci bez dodatkowych zaburzeń (np. autyzm). Leczenie zaburzeń SI prowadzone jest także u dzieci chorujących na:

 1. mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
 2. autyzm
 3. zespół Aspargera
 4. Całościowe Zaburzenia Rozwoju
 5. upośledzenie umysłowe
 6. dysleksję
 7. ADHD
 8. niektóre zespoły genetyczne w tym z kruchym chromosomem X
 9. zespół Downa
 10. niektóre zaburzenia mowy, koncentracji uwagi,
 11. opóźnienie rozwoju psychomotorycznego.


Problemy z integracją sensoryczną występują zarówno u dzieci ogólnie zdrowych- ich rodziców może niepokoić niezgrabność ruchowa, rozdrażnienie przy myciu włosów, obcinaniu paznokci, kłopoty w nauce, trudności z koncentracją uwagi - jak i współwystępują przy takich zaburzeniach jak autyzm, ADHD, uszkodzenia zmysłów wzroku i słuchu, upośledzenia umysłowe czy niektóre choroby o podłożu genetycznym. Dzieci te, poprzez terapię integracji sensorycznej mogą skutecznie pozbyć się swoich uciążliwości, bądź znacznie złagodzić skutki zasadniczej dysfunkcji.

'poradnia psychologiczno-pedagogiczna', 'poradnia dla dzieci', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci', 'gimnastyka korekcyjna', 'gimnastyka dla dzieci', 'rehabilitacja', 'szkoła rodzenia', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży', 'warsztaty dla rodziców', 'szkoła dla rodziców', 'mediacje', 'poradnictwo zawodowe', educo,'centrum rozwoju dziecka', 'centrum educo', 'centrum educo Tychy' , 'educo Tychy', PPP, 'PPP Tychy' Poradnia, 'Poradnia psychologiczno pedagogiczna Tychy', 'poradnia Tychy', 'poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tychy', 'poradnia dla dzieci Tychy', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Tychy', 'gimnastyka korekcyjna Tychy', 'gimnastyka dla dzieci Tychy', 'rehabilitacja Tychy', 'szkoła rodzenia Tychy', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych Tychy', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży Tychy', 'warsztaty dla rodziców Tychy', 'szkoła dla rodziców Tychy', 'mediacje Tychy', 'poradnictwo zawodowe Tychy',