zespół

Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapeuta I i II stopnia Integracji sensorycznej, z pasji: absolwent wychowania fizycznego, biegacz- amator, z natury: niepoprawna optymistka.

W swojej codzienności skupiam się na zgłębianiu wiedzy, poszerzaniu horyzontów i wprowadzaniu innowacji do pracy z dziećmi. Uważam, że kształcenie ustawiczne pełni ważną rolę w stawaniu się coraz lepszym specjalistą. Niejednokrotnie miałam przyjemność doskonalić swoje umiejętności w Fundacji Synapsis w Warszawie oraz uczestniczyć w licznych kursach i szkoleniach. Prywatnie jestem mamą, co pozwala mi pracować nad sobą w zakresie metod i technik komunikacji rodzicielskich m.in. takich jak pozytywna dyscyplina czy rodzicielstwo bliskości. Staram się podążać za dziećmi, by sprostać wyzwaniom jakie przede mną stawiają.

W mojej aktywności zawodowej- każdy Mały Człowiek jest godny uwagi, refleksji, zainteresowania i poświęcenia czasu.

Na co dzień towarzyszą mi słowa Marii Grzegorzewskiej: „Nie ma kaleki- jest człowiek”.

Jestem magistrem filologii polskiej, nauczycielem języka polskiego oraz dyplomowanym logopedą. Od niedawna jestem również absolwentką podyplomowych studiów Filozofia z Etyką. Z Educo związana jestem od ponad roku. Prowadzę tu terapię logopedyczną oraz terapię logopedyczno-pedagogiczną. Bardzo lubię łączyć pracę logopedyczną z kreatywnymi zajęciami pedagogicznymi, staram się zawsze poznać dziecko i być otwartą na jego potrzeby. Do każdego dziecka podchodzę w sposób indywidualny. Najczęściej pracuję z dziećmi w wieku 5 – 8 lat.

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem. Ukończyłam też studia podyplomowe z zakresu arteterapii a także surdopedagogiki oraz z zakresu pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Ostatnie moje studia, a jednocześnie też moja pasja, to logopedia. Prywatnie jestem pasjonatką rozwoju osobistego i podróży.

Jestem psychologiem. Od kilku lat moja praca zawodowa skupia się na dzieciach i ich rodzinach. Skończyłam studium psychoterapii dzieci i młodzieży w DCP we Wrocławiu. W Educo zajmuję się diagnozą, konsultacjami oraz spotkaniami terapeutycznymi z dziećmi i ich rodzicami. Praca uczy mnie cierpliwości, ale spawie też wiele satysfakcji.

Jestem absolwentką psychologii UŚ w Katowicach o specjalności: psychologia kliniczna i rozwojowa dzieci i młodzieży, absolwentką studiów podyplomowych w zakresie logopedii. Posiadam piętnastoletni staż pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzę zajęcia wspierające rozwój psychoruchowy dzieci oraz udzielam konsultacji rodzicom. W czasie pracy z dziećmi podejmuję działania, które stymulują prawidłowy rozwój dziecka,  ćwiczenia dostosowuję do indywidualnych potrzeb dziecka zgodnie z jego możliwościami.  Wzbogacam swój warsztat uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Na co dzień jestem pasjonatką zdrowego, uważnego i ekologicznego stylu życia. Zapraszam na szczerą rozmowę w EDUCO.

Posiadam ponad dwudziestoletni staż w pracy z dziećmi ( szkoła podstawowa oraz klasy integracyjne). Jestem absolwentką kierunku pedagogicznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Systematycznie pogłębiam swoją wiedzę i warsztat pracy, aby lepiej zrozumieć dziecko i pomóc mu w przezwyciężaniu trudności spowodowanych różnorodnymi zaburzeniami i dysfunkcjami psychofizycznymi. Jestem oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem i surdopedagogiem. Ukończyłam także kurs rewalidacji indywidualnej. W swej pracy wykorzystuję wiele metod  służących wyrównywaniu niedoborów u dziecka z wadą słuchu, wzroku , obniżonym poziomem intelektualnym i sprzężeniami . Poprzez swe działania dążę do tego, aby dziecko jak najpełniej funkcjonowało w środowisku domowym, przedszkolnym , szkolnym i pozaszkolnym. Wierzę w sukces dziecka i wspieram jego wszechstronny rozwój. Chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami i opiekunami dzieci. Jestem autorką wielu publikacji oraz  współautorką poradnika „ „ABC pedagoga specjalnego”.

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem.

W 2003 r. ukończyłam studia pedagogiczne (Uniwersytet Śląski w Katowicach) i od tego czasu bez przerwy pracuję w szkole jako wychowawca w klasach I-III. Przez wszystkie lata pracy doskonaliłam siebie i swój warsztat pracy poprzez udział w różnorodnych formach szkoleń i kursach. Ich tematyka obejmowała m.in. profilaktykę dysleksji, rozwijanie umiejętności czytania różnymi metodami, wspieranie rozwoju i kształcenia dziecka w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, wspomaganie uczniów z trudnościami matematycznymi. Niedawno ukończyłam także Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej” (RODN „WOM” Bielsko-Biała.) Zdobytą wiedzę, poznane metody i formy pracy wykorzystuję podczas zajęć prowadzonych w Educo.

'poradnia psychologiczno-pedagogiczna', 'poradnia dla dzieci', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci', 'gimnastyka korekcyjna', 'gimnastyka dla dzieci', 'rehabilitacja', 'szkoła rodzenia', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży', 'warsztaty dla rodziców', 'szkoła dla rodziców', 'mediacje', 'poradnictwo zawodowe', educo,'centrum rozwoju dziecka', 'centrum educo', 'centrum educo Tychy' , 'educo Tychy', PPP, 'PPP Tychy' Poradnia, 'Poradnia psychologiczno pedagogiczna Tychy', 'poradnia Tychy', 'poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tychy', 'poradnia dla dzieci Tychy', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Tychy', 'gimnastyka korekcyjna Tychy', 'gimnastyka dla dzieci Tychy', 'rehabilitacja Tychy', 'szkoła rodzenia Tychy', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych Tychy', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży Tychy', 'warsztaty dla rodziców Tychy', 'szkoła dla rodziców Tychy', 'mediacje Tychy', 'poradnictwo zawodowe Tychy',