zespół

Medrak

Jestem absolwentką fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Zajmuję się rehabilitacją neurologiczną dzieci i dorosłych. W trosce o swoich pacjentów i z zamiłowania do swojej pracy stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz czytając najnowsze doniesienia naukowe. Dodatkowo prowadzę swoją działalność naukowa, jestem autorem prac naukowych i stale rozwijam swoja wiedzę. Poczucie, że przez swoją pracę mogę poprawić jakość życia swoich pacjentów, daje mi dużo satysfakcji. W EDUCO prowadzę zajęcia rehabilitacyjne najmłodszych dzieci oraz zajecia gimnastyki korekcyjnej z dziećmi w różnym wieku oraz z różnego rodzaju dysfunkcjami narządu ruchu.

Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapeuta I i II stopnia Integracji sensorycznej, z pasji: absolwent wychowania fizycznego, biegacz- amator, z natury: niepoprawna optymistka.

W swojej codzienności skupiam się na zgłębianiu wiedzy, poszerzaniu horyzontów i wprowadzaniu innowacji do pracy z dziećmi. Uważam, że kształcenie ustawiczne pełni ważną rolę w stawaniu się coraz lepszym specjalistą. Niejednokrotnie miałam przyjemność doskonalić swoje umiejętności w Fundacji Synapsis w Warszawie oraz uczestniczyć w licznych kursach i szkoleniach. Prywatnie jestem mamą, co pozwala mi pracować nad sobą w zakresie metod i technik komunikacji rodzicielskich m.in. takich jak pozytywna dyscyplina czy rodzicielstwo bliskości. Staram się podążać za dziećmi, by sprostać wyzwaniom jakie przede mną stawiają.

W mojej aktywności zawodowej- każdy Mały Człowiek jest godny uwagi, refleksji, zainteresowania i poświęcenia czasu.

Na co dzień towarzyszą mi słowa Marii Grzegorzewskiej: „Nie ma kaleki- jest człowiek”.

Jestem magistrem filologii polskiej, nauczycielem języka polskiego oraz dyplomowanym logopedą. Od niedawna jestem również absolwentką podyplomowych studiów Filozofia z Etyką. Z Educo związana jestem od ponad roku. Prowadzę tu terapię logopedyczną oraz terapię logopedyczno-pedagogiczną. Bardzo lubię łączyć pracę logopedyczną z kreatywnymi zajęciami pedagogicznymi, staram się zawsze poznać dziecko i być otwartą na jego potrzeby. Do każdego dziecka podchodzę w sposób indywidualny. Najczęściej pracuję z dziećmi w wieku 5 – 8 lat.

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem. Ukończyłam też studia podyplomowe z zakresu arteterapii a także surdopedagogiki oraz z zakresu pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Ostatnie moje studia, a jednocześnie też moja pasja, to logopedia. Prywatnie jestem pasjonatką rozwoju osobistego i podróży.

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, surdopedagog, specjalista wczesnego wspomagania i edukacji uczniów autystycznych. Od wielu lat zajmuję się wspieraniem dzieci i rodziców w zakresie trudności szkolnych, emocjonalnych, społecznych oraz zaburzeń zachowania. W swojej pracy kieruję się empatią oraz troską o podopiecznych. Doświadczenie zawodowe w połączeniu z ciągle podnoszonymi kompetencjami zawodowymi pozwalają mi skutecznie pomagać dzieciom oraz ich rodzicom, którzy potrzebują wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z wyzwaniami rozwojowymi i społecznymi.

Jestem psychologiem. Od kilku lat moja praca zawodowa skupia się na dzieciach i ich rodzinach. Skończyłam studium psychoterapii dzieci i młodzieży w DCP we Wrocławiu. W Educo zajmuję się diagnozą, konsultacjami oraz spotkaniami terapeutycznymi z dziećmi i ich rodzicami. Praca uczy mnie cierpliwości, ale spawie też wiele satysfakcji.

Terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog. Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna oraz studiów z promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Ukończyłam również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz integracji sensorycznej. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach m. in. z terapii ręki, treningu umiejętności społecznych, teorii umysłu. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji, od lat jestem instruktorem harcerskim. Odkąd pamiętam, czas spędzony z dziećmi zawsze dawał mi wiele radości. Wieloletnie prowadzenie drużyny harcerskiej pozwoliło mi zrozumieć, że praca z dziećmi, dostrzeganie i rozwijanie ich umiejętności daje ogromne poczucie satysfakcji. Jestem pedagogiem specjalnym, dla którego w pracy ważna jest relacja z dzieckiem, ale również z rodzicami, bez ich zaangażowania terapia nie przynosiłaby pożądanych efektów.

Jestem absolwentką psychologii UŚ w Katowicach o specjalności: psychologia kliniczna i rozwojowa dzieci i młodzieży, absolwentką studiów podyplomowych w zakresie logopedii. Posiadam piętnastoletni staż pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzę zajęcia wspierające rozwój psychoruchowy dzieci oraz udzielam konsultacji rodzicom. W czasie pracy z dziećmi podejmuję działania, które stymulują prawidłowy rozwój dziecka,  ćwiczenia dostosowuję do indywidualnych potrzeb dziecka zgodnie z jego możliwościami.  Wzbogacam swój warsztat uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Na co dzień jestem pasjonatką zdrowego, uważnego i ekologicznego stylu życia. Zapraszam na szczerą rozmowę w EDUCO.

Z wykształcenia i zamiłowania neurologopeda. Ukończyłam specjalizacyjne studia kwalifikacyjne na kierunku Neurologopedia z elementami audiologi i foniatrii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zawodowo zajmuję się tematyką związaną z programowaniem języka u dzieci z zaburzeniami kompetencji językowej oraz związek kondycji motoryki małej z rozwojem mowy. W swojej pracy, w trosce o rozwój pacjentów i prawidłowy przebieg terapii, łączę różnorodne metody postępowania logopedycznego. Pracuję z wykorzystaniem oprogramowania oraz symboli MÓWik, chętnie sięgam po Program Językowy Makaton

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na UŚ w Katowicach o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Pracuję zawodowo w przedszkolu jako nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog oraz terapeuta ręki. W 2010 r. ukończyłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe na AWF w Katowicach w zakresie Artystycznych Form Aktywności Ruchowej. Jestem również certyfikowanym dogoterapeutą oraz trenerem sensoplastyki. Robię to, co lubię i co zawsze chciałam robić – pracuję z dziećmi. Do każdego z nich podchodzę w sposób indywidualny. Staram się, by zajęcia były urozmaicone i dopasowane do potrzeb dziecka.
Z EDUCO związana jestem od maja 2017 r.

Posiadam ponad dwudziestoletni staż w pracy z dziećmi ( szkoła podstawowa oraz klasy integracyjne). Jestem absolwentką kierunku pedagogicznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Systematycznie pogłębiam swoją wiedzę i warsztat pracy, aby lepiej zrozumieć dziecko i pomóc mu w przezwyciężaniu trudności spowodowanych różnorodnymi zaburzeniami i dysfunkcjami psychofizycznymi. Jestem oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem i surdopedagogiem. Ukończyłam także kurs rewalidacji indywidualnej. W swej pracy wykorzystuję wiele metod  służących wyrównywaniu niedoborów u dziecka z wadą słuchu, wzroku , obniżonym poziomem intelektualnym i sprzężeniami . Poprzez swe działania dążę do tego, aby dziecko jak najpełniej funkcjonowało w środowisku domowym, przedszkolnym , szkolnym i pozaszkolnym. Wierzę w sukces dziecka i wspieram jego wszechstronny rozwój. Chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami i opiekunami dzieci. Jestem autorką wielu publikacji oraz  współautorką poradnika „ „ABC pedagoga specjalnego”.

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem.

W 2003 r. ukończyłam studia pedagogiczne (Uniwersytet Śląski w Katowicach) i od tego czasu bez przerwy pracuję w szkole jako wychowawca w klasach I-III. Przez wszystkie lata pracy doskonaliłam siebie i swój warsztat pracy poprzez udział w różnorodnych formach szkoleń i kursach. Ich tematyka obejmowała m.in. profilaktykę dysleksji, rozwijanie umiejętności czytania różnymi metodami, wspieranie rozwoju i kształcenia dziecka w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, wspomaganie uczniów z trudnościami matematycznymi. Niedawno ukończyłam także Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej” (RODN „WOM” Bielsko-Biała.) Zdobytą wiedzę, poznane metody i formy pracy wykorzystuję podczas zajęć prowadzonych w Educo.

'poradnia psychologiczno-pedagogiczna', 'poradnia dla dzieci', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci', 'gimnastyka korekcyjna', 'gimnastyka dla dzieci', 'rehabilitacja', 'szkoła rodzenia', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży', 'warsztaty dla rodziców', 'szkoła dla rodziców', 'mediacje', 'poradnictwo zawodowe', educo,'centrum rozwoju dziecka', 'centrum educo', 'centrum educo Tychy' , 'educo Tychy', PPP, 'PPP Tychy' Poradnia, 'Poradnia psychologiczno pedagogiczna Tychy', 'poradnia Tychy', 'poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tychy', 'poradnia dla dzieci Tychy', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Tychy', 'gimnastyka korekcyjna Tychy', 'gimnastyka dla dzieci Tychy', 'rehabilitacja Tychy', 'szkoła rodzenia Tychy', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych Tychy', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży Tychy', 'warsztaty dla rodziców Tychy', 'szkoła dla rodziców Tychy', 'mediacje Tychy', 'poradnictwo zawodowe Tychy',