Cennik obowiązuje od 1.04.2022 r.

 • Konsultacja psychologiczna (60 min.)- 120,00 zł
 • Diagnoza psychologiczna (120 min.)- 250,00 zł
 • Diagnoza pedagogiczna (120 min.)- 250,00 zł
 • Omówienie diagnozy + opinia- 50,00 zł
 • Diagnoza logopedyczna- 180,00 zł
 • Badanie psychologiczne gotowości szkolnej
  i wydanie opinii (1- 2 spotkania)- 250,00 zł
 • Badanie pod kątem predyspozycji i zainteresowań
  oraz wyboru kierunku dalszego kształcenia
  • Badanie ogólne- 150,00 zł
  •  Badanie szczegółowe- 300,00 zł
 • Terapia psychologiczna (60 min.)- 120,00 zł
 • Terapia oligofrenopedagogiczna,tyflopedagogiczna,
  surdopedagogiczna, terapia ręki (60 min.)- 110,00 zł
 • Terapia pedagogiczna (60 min.)- 110,00 zł
 • Terapia logopedyczna (60 min.)- 110,00 zł
 • Diagnoza przed terapią SI
  z dzieckiem i z rodzicem (dwa spotkania)- 300,00 zł
 • Terapia integracji sensorycznej SI (60 min.)- 110,00 zł
 • Diagnoza przed gimnastyką korekcyjną- 130,00 zł
 • Gimnastyka korekcyjna dzieci (60 min.)- 110,00 zł
 • Zajęcia wspomagające rozwój ruchowy dziecka
  •  do 4 roku życia (30 min.)- 60,00 zł
  •  powyżej 4 roku życia (60 min.)- 110,00 zł
 • Dogoterapia (60 min.)- 120,00 zł

 

'poradnia psychologiczno-pedagogiczna', 'poradnia dla dzieci', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci', 'gimnastyka korekcyjna', 'gimnastyka dla dzieci', 'rehabilitacja', 'szkoła rodzenia', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży', 'warsztaty dla rodziców', 'szkoła dla rodziców', 'mediacje', 'poradnictwo zawodowe', educo,'centrum rozwoju dziecka', 'centrum educo', 'centrum educo Tychy' , 'educo Tychy', PPP, 'PPP Tychy' Poradnia, 'Poradnia psychologiczno pedagogiczna Tychy', 'poradnia Tychy', 'poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tychy', 'poradnia dla dzieci Tychy', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Tychy', 'gimnastyka korekcyjna Tychy', 'gimnastyka dla dzieci Tychy', 'rehabilitacja Tychy', 'szkoła rodzenia Tychy', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych Tychy', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży Tychy', 'warsztaty dla rodziców Tychy', 'szkoła dla rodziców Tychy', 'mediacje Tychy', 'poradnictwo zawodowe Tychy',