Celem terapii pedagogicznej jest:

  • pomoc w przezwyciężaniu trudności w uczeniu się, 
  • usprawnianie funkcji poznawczych (m.in. pamięci, uwagi, myślenia) i percepcyjno – motorycznych (słuchowo – językowych, wzrokowo – przestrzennych, motorycznych) leżących u podstaw uczenia się.

Wskazana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkoły podstawowej oraz młodzieży, u których występują:

  • ryzyko specyficznych trudności w uczeniu się,
  • dysleksja, dysortografia,
  • dysgrafia,
  • trudności w uczeniu się matematyki,
  • zaburzenia przetwarzania słuchowego,
  • inne, w zależności od zgłaszanego problemu i wyników diagnozy psychopedagogicznej


'poradnia psychologiczno-pedagogiczna', 'poradnia dla dzieci', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci', 'gimnastyka korekcyjna', 'gimnastyka dla dzieci', 'rehabilitacja', 'szkoła rodzenia', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży', 'warsztaty dla rodziców', 'szkoła dla rodziców', 'mediacje', 'poradnictwo zawodowe', educo,'centrum rozwoju dziecka', 'centrum educo', 'centrum educo Tychy' , 'educo Tychy', PPP, 'PPP Tychy' Poradnia, 'Poradnia psychologiczno pedagogiczna Tychy', 'poradnia Tychy', 'poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tychy', 'poradnia dla dzieci Tychy', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Tychy', 'gimnastyka korekcyjna Tychy', 'gimnastyka dla dzieci Tychy', 'rehabilitacja Tychy', 'szkoła rodzenia Tychy', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych Tychy', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży Tychy', 'warsztaty dla rodziców Tychy', 'szkoła dla rodziców Tychy', 'mediacje Tychy', 'poradnictwo zawodowe Tychy',