Do diagnozy wykorzystywane są standaryzowane testy psychologiczne, na podstawie których możliwa jest ocena:

  • rozwoju psychomotorycznego małego dziecka (0-3 r.ż)
  • poziomu rozwoju inteligencji oraz sfery emocjonalno-społecznej dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz młodzieży.

Wskazania do badania psychologicznego:

  • opóźnienia i deficyty rozwojowe
  • problemy z koncentracją
  • trudności szkolne
  • niska motywacja do nauki
  • problemy z zachowaniem
  • trudności emocjonalne

Na prośbę rodzica wydajemy pisemną informację o wynikach diagnozy.

'poradnia psychologiczno-pedagogiczna', 'poradnia dla dzieci', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci', 'gimnastyka korekcyjna', 'gimnastyka dla dzieci', 'rehabilitacja', 'szkoła rodzenia', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży', 'warsztaty dla rodziców', 'szkoła dla rodziców', 'mediacje', 'poradnictwo zawodowe', educo,'centrum rozwoju dziecka', 'centrum educo', 'centrum educo Tychy' , 'educo Tychy', PPP, 'PPP Tychy' Poradnia, 'Poradnia psychologiczno pedagogiczna Tychy', 'poradnia Tychy', 'poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tychy', 'poradnia dla dzieci Tychy', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Tychy', 'gimnastyka korekcyjna Tychy', 'gimnastyka dla dzieci Tychy', 'rehabilitacja Tychy', 'szkoła rodzenia Tychy', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych Tychy', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży Tychy', 'warsztaty dla rodziców Tychy', 'szkoła dla rodziców Tychy', 'mediacje Tychy', 'poradnictwo zawodowe Tychy',