Diagnoza pedagogiczna ma na celu rozpoznanie indywidualnego potencjału edukacyjnego dziecka, przyczyn różnego rodzaju nieprawidłowości rozwojowych
 oraz   niepowodzeń szkolnych  i problemów z zachowaniem.

Badanie pedagogiczne obejmuje m.in. ocenę:

  • funkcji leżących u podstaw uczenia się: słuchowo – językowych, wzrokowo – przestrzennych, motorycznych,
  • umiejętności czytania (tempo, technika, poprawność i rozumienie),
  • umiejętności pisania (rodzaj błędów, tempo, technika, grafia),
  • umiejętności liczenia,
  • badanie lateralizacji.

Diagnoza pedagogiczna pomaga rozpoznawać ryzyko dysleksji oraz specyficzne trudności w uczeniu się  i stanowi podstawę do skutecznej pomocy lub terapii pedagogicznej.

Badanie pedagogiczne przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym.

 

 

'poradnia psychologiczno-pedagogiczna', 'poradnia dla dzieci', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci', 'gimnastyka korekcyjna', 'gimnastyka dla dzieci', 'rehabilitacja', 'szkoła rodzenia', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży', 'warsztaty dla rodziców', 'szkoła dla rodziców', 'mediacje', 'poradnictwo zawodowe', educo,'centrum rozwoju dziecka', 'centrum educo', 'centrum educo Tychy' , 'educo Tychy', PPP, 'PPP Tychy' Poradnia, 'Poradnia psychologiczno pedagogiczna Tychy', 'poradnia Tychy', 'poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tychy', 'poradnia dla dzieci Tychy', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Tychy', 'gimnastyka korekcyjna Tychy', 'gimnastyka dla dzieci Tychy', 'rehabilitacja Tychy', 'szkoła rodzenia Tychy', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych Tychy', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży Tychy', 'warsztaty dla rodziców Tychy', 'szkoła dla rodziców Tychy', 'mediacje Tychy', 'poradnictwo zawodowe Tychy',