Celem diagnozy gotowości szkolnej jest psychologiczna oraz pedagogiczna ocena możliwości dziecka. Badana jest sprawność intelektualna dziecka, funkcje poznawcze odpowiedzialne m.in. za naukę czytania, pisania, liczenia  oraz emocje i motywacja do pracy.

Zalecamy tę formę diagnozy rodzicom, którzy chcieliby pogłębić lub zweryfikować ocenę dojrzałości szkolnej ich dziecka dokonaną przez nauczycielkę przedszkolną. Wskazaniem do oceny dojrzałości szkolnej  jest także nieharmonijny rozwój dziecka lub trudności przejawiane w przedszkolu (problematyczne zachowanie, problem z koncentracją lub motywacją podczas zajęć dydaktycznych).

Diagnoza, na życzenie rodzica, może zakończyć się wystawieniem opinii stwierdzającej gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole lub też wskazującej na konieczność odroczenia obowiązku szkolnego. Postępowanie diagnostyczne w tej sprawie składa się z dwóch badań. Celem każdego z nich jest dokonanie zobiektywizowanej oceny rozwoju dziecka w poszczególnych obszarach w kontekście dojrzałości do realizacji obowiązku szkolnego.

'poradnia psychologiczno-pedagogiczna', 'poradnia dla dzieci', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci', 'gimnastyka korekcyjna', 'gimnastyka dla dzieci', 'rehabilitacja', 'szkoła rodzenia', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży', 'warsztaty dla rodziców', 'szkoła dla rodziców', 'mediacje', 'poradnictwo zawodowe', educo,'centrum rozwoju dziecka', 'centrum educo', 'centrum educo Tychy' , 'educo Tychy', PPP, 'PPP Tychy' Poradnia, 'Poradnia psychologiczno pedagogiczna Tychy', 'poradnia Tychy', 'poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tychy', 'poradnia dla dzieci Tychy', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Tychy', 'gimnastyka korekcyjna Tychy', 'gimnastyka dla dzieci Tychy', 'rehabilitacja Tychy', 'szkoła rodzenia Tychy', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych Tychy', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży Tychy', 'warsztaty dla rodziców Tychy', 'szkoła dla rodziców Tychy', 'mediacje Tychy', 'poradnictwo zawodowe Tychy',