Oferta poradnictwa zawodowego obejmuje cykl spotkań z doradcą zawodowym (psychologiem), których celem jest rozpoznanie własnych predyspozycji zawodowych oraz wypracowanie optymalnego planu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Rodzicom i opiekunom oferujemy pomoc jak wspierać dziecko w dokonywaniu trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Porada zawodowa obejmuje:

  • Diagnozę zawodoznawczą w tym diagnozę zainteresowań, preferencji i predyspozycji zawodowych, typu osobowości zawodowej, temperamentu, uzdolnień i umiejętności,
  • Poznanie mocnych i słabych stron osoby badanej,
  • Pomoc w określeniu celów i zaplanowaniu kształcenia oraz zdobycia zawodu,
  • Informację o szkołach i preferowanych zawodach,

'poradnia psychologiczno-pedagogiczna', 'poradnia dla dzieci', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci', 'gimnastyka korekcyjna', 'gimnastyka dla dzieci', 'rehabilitacja', 'szkoła rodzenia', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży', 'warsztaty dla rodziców', 'szkoła dla rodziców', 'mediacje', 'poradnictwo zawodowe', educo,'centrum rozwoju dziecka', 'centrum educo', 'centrum educo Tychy' , 'educo Tychy', PPP, 'PPP Tychy' Poradnia, 'Poradnia psychologiczno pedagogiczna Tychy', 'poradnia Tychy', 'poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tychy', 'poradnia dla dzieci Tychy', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Tychy', 'gimnastyka korekcyjna Tychy', 'gimnastyka dla dzieci Tychy', 'rehabilitacja Tychy', 'szkoła rodzenia Tychy', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych Tychy', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży Tychy', 'warsztaty dla rodziców Tychy', 'szkoła dla rodziców Tychy', 'mediacje Tychy', 'poradnictwo zawodowe Tychy',